Kde probíhají statické a dynamické zkoušky?

statické a dynamické zkoušky

Laboratoř statických a dynamických zkoušek dokáže ve špičkové kvalitě provádět verifikaci konstrukčních návrhů a současně i ověření pevnosti veškerých konstrukčních celků, svařenců a dalších použitých komponentů s naprosto přesným záznamem elastických a plastických deformací. Dokáže také precizně prověřit výskyt všech vad a poruch, i těch velmi dobře skrytých, v rámci předpokládané životnosti každého zkoušeného předmětu. Zkoušení statické pevnosti je prováděno podle platných norem a předpisů podle zadání zákazníka.

Vybavení laboratoří

Ve vybavení našich laboratoří nechybí hydraulické testovací zařízení používané pro zkoušky statické a dynamické pevnosti ani hydraulické zařízení pro cyklické zkoušky s vysokou zátěží sloužící k ověření dynamické pevnosti a životnosti konstrukčních celků. Součástí vybavení laboratoře je i zařízení pro dynamické rázové zkoušky. Akreditované měření je také velmi dobrým podkladem pro inovativní řešení a nové technologie. Pokud se například zabýváte vývojem inovativních výrobků a řešení pro použití mnohem pevnějších a požárně odolnějších materiálů pro železnici, je možno provést i komplexní hodnocení vlastností materiálů a jejich vhodnosti pro použití v dopravní technice.

Požární bezpečnost

Jako pomocník nám slouží i komora pro zkoušky optické hustoty kouře dle ISO 5659-2 s výkonem zářiče do 70kW/m2, kónický kalorimetr pro měření sálavého tepla v závislosti na úbytku hmotnosti a spotřebě kyslíku dle ISO 5660-1 s výkonem zářiče do 100kW/m2 a jednoduchá komora pro zkoušky hoření s nuceným odsáváním. Všechny výrobky spojuje jedna hlavní vlastnost. V daném odvětví vždy představují to nejlepší možné řešení, které v sobě kromě důmyslnosti a efektivity nese i šetrnost k životnímu prostředí, vysokou bezpečnost a důraz zdraví lidí.

Pokud se hledáte více informací o laboratoři, která tyto zkoušky zajišťuje, tak hledejte na webu: www.cztesting.cz