Jak předejít problémům doma i v práci?

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Jste zaměstnancem na plný nebo částečný úvazek, pracujete s drahými stroji nebo máte na starost důležitý úsek? Máte pod sebou podřízené anebo odpovídáte za důležité strategické úkoly v návaznosti na výkon? Pak se mějte na pozoru, ať se něco nepokazí a pokud už se pokazí, buďte na to připraveni.

Kdo je připraven, není překvapen

Důkladná příprava na takzvané horší časy spočívá v dobrém pojištění. Pojištění odpovědnosti zaměstnance chrání zaměstnance před škodou, kterou způsobil svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovně-právním vztahu. Varianta Standard je smluvena bez zkoumání druhu pracovní činnosti. Maximální pojistná částka, kterou lze pro toto pojištění sjednat, je 500.000 Kč při limitní spoluúčasti 5000 korun. Pojištění odpovědnosti zaměstnance platí pouze pro škody způsobené neúmyslně a škody, které nejsou následkem aplikace omamných a psychotropních látek nebo požitím alkoholu.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Ochrana i v soukromí

Pojištění odpovědnosti je stejně důležité i pro soukromý život. Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou činností, která je v občanském životě běžná a chrání spolu s pojištěným automaticky i celou jeho rodinu. Jedná se tak o všední dny, stejně jako o dny sváteční a dovolené. Nešikovnost a nešťastná náhoda může dostihnout každého z nás kdykoliv a kdekoliv.

Doma i ve světě

Pojištění odpovědnosti má celosvětovou platnost, tudíž je celá rodina chráněna i na dovolené v zahraničí. Pojištění občanské odpovědnosti lze sjednat ve čtyřech variantách dle zvolené pojistné částky, až do výše 10 milionů a sjednává se vždy bez spoluúčasti. To je v případě výplaty škodního plnění velmi pozitivní informací, neboť celou sumu vyplatí pojišťovna.

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

Pojištění lze sjednat jak samostatně, tak i jako výhodné připojištění k následujícím produktům, jako jsou pojištění majetku a odpovědnosti Bezpečný domov, zdravotní pojištění cizinců Welcome a pojištění odpovědnosti pilota.