V DRFG Davida Rusňáka naznali potřebu změny v byznysové strategii

V DRFG Davida Rusňáka naznali potřebu změny v byznysové strategii

Již v roce 2019 skupina DRFG naznala potřebu změn ve firemní strategii. Vysoké ceny, nízké výnosy, kardinální nasycení trhu komerčních nemovitostí – bylo nevyhnutelné na danou situaci zareagovat. Následná pandemie COVID-19 vše jen potvrdila. Peter Hlaváč, který nastoupil do funkce generálního ředitele těsně po vypuknutí pandemie, přistoupil k základním změnám byznys politiky DRFG a ke snížení nákladů. „Změřili jsme se na ziskovější projekty s důrazem na vysokou flexibilitu a rychlou reakci na změny na trhu.“ 

Transformace byznysové strategie a rozšíření aktivit v DRFG Davida Rusňáka v loňském roce 

Zásadní změnou DRFG je posun do oblasti developmentu. Skupina rozšířila svoji činnost do nemovitostí, kde se soustředí na: 

  1. tradiční retail parky, 
  1. logistiku,  
  1. lehkou výrobu 
  1. a rezidenční nemovitosti. 

Vyjma komerčních retailových nemovitostí skupina DRFG začala investovat do rezidenčních projektů a stále více investic míří do logistiky, skladovacích hal a průmyslových staveb. DRFG v loňském roce měla čistý zisk přes 100 milionů korun, tedy téměř dvojnásobek roku 2020, navzdory dopadům pandemické vlny.   

Na portfolio nemovitostního fondu CREIF neměla pandemie dramatický vliv 

Covid-19 se pouze částečně podepsal na hospodaření nájemců i zákazníků. Fond CREIF totiž stojí na prodejcích základního zboží: jako jsou potraviny, drogerie, lékárny. A právě tito prodejci vyšli z pandemie nejméně postihnuti. Spletitější situace byla u obchodních center. Ta ale tvoří menší část portfolia fondu: 3 ze 47 nemovitostí. Základem fondu jsou retail parky a zde nebyl významný dopad. Aktuálně DRFG registruje vyšší tržby v obchodních center oproti roku 2020 i 2019, protože i když lidí chodí nakupovat méně, tak více a cíleně utrácejí své peníze.  

Potenciál v segmentu rezidenčního bydlení je zejména ve velkých městech  

Trh rezidenčních nemovitostech je v Česku dost nasycený, proto se skupina vydala hledat nové možnosti za hranice. Vybudovali adekvátní zastoupení Rusňákovy DRFG v Polsku, ve Varšavě mají dokonce vlastní profesionální tým. Upevňují svůj vliv a aktivity na Slovensku, preferují Rakousko, Rumunsko, Chorvatsko nebo Slovinsko. 

Telekomunikace jako významná infrastruktura 

Telco divize má ve skupině signifikantní postavení. Zaměřuje se na investice do telekomunikační infrastruktury v regionu střední a západní Evropy. V loňském roce DRFG dokončila nejmodernější optickou páteřní síť vedoucí přes celé Slovensko, kterou se aktuálně chystají prodat. Transakci koordinuje KPMG a do výběrového řízení se přihlásili přední hráči v sektoru telco.