Co psychicky silní lidé nedělají

silní lidé

Často slýcháme „Myslete pozitivně a zlo se v dobro obrátí.“ Podobné moudrosti mají svou pravdu, ale asi vám moc nepomohou dosáhnout daného cíle, pokud se nezdravým způsobem chováte. Člověk se musí dívat na svět pozitivně, zbavit se škodlivých myšlenek a pocitů, je nutné denně budovat mentální sílu. Je nutné se naučit pojmenovat své nedostatky a praktikovat různá cvičení, které vám pomohou na cestě za lepším já.

 

Zde je 13 věcí, kterých je třeba se vyvarovat:

 

1. Plýtvání času sebelítostí

Život přináší nejen radost, ale i utrpení – nemoc, dluhy, smrt blízké osoby. Mnohé nástrahy a utrpení života jsou nezbytné. Sebelítost nic nevyřeší, namísto litování se hledejte věci, za které můžete být vděční.

2. Zříkání se moci nad vlastním životem

Vinit jiné lidi za své neštěstí – tudy cesta nevede. Stejně tak vezměte lidem moc nad vaším životem a přijměte odpovědnost za vlastní myšlenky, pocity a chování.

3. Strach ze změny

Je pochopitelné, že nejlépe se cítíme ve známém prostředí. Ovšem změna je život, a proto se ji nevyhýbáme. Čím více budete trénovat svou schopnost vyrovnat se z nepříjemným pocitům spojeným se změnami – tím větší sebejistotu získáte v budování své budoucnosti.

4. Plýtvání času na věcmi, které neumíte změnit

Příliš často se v mysli věnujeme tím nesprávným věcem. Místo toho, abychom se připravovali na bouři, vkládáme energii do zbytečných tužeb a proseb, aby bouře nepřišla.

5. Snaha uspokojit ostatní

Nesmí stále brát ohledy na to, co by někdo řekl. No abyste žili skutečně autentickým životem, musíte se držet svých zásad a hodnot i v případě, že vaše rozhodnutí nejsou populární.

6. Strach z promyšleného rizika

Naučte se adekvátně zhodnotit a promyslet si riziko a dělejte správná rozhodnutí, které vás posunou dopředu.

7. Žít v minulosti

Lpět na minulosti, znamená přešlapovat na místě.

8. Opakovat stejné chyby

Mentálně silní lidé své chyby neskrývají a nesnaží se je odůvodnit výmluvami. Namísto toho v nich vidí příležitost pro svůj osobnostní růst.

9. Závist cizího úspěchu

Pokud máte jasno v definice vlastního štěstí, přestanete závidět ostatním lidem jejich úspěch a zaměřte se na plnění vlastních snů.

10. Vzdát se po prvním neúspěchu

Neúspěch nemá nikdo rád a je téměř nemožné stát se úspěšným člověkem a nezažít pár selhání. Neúspěch úspěšné lidi neodrazuje, naopak je nakopne k další práci.

11. Strach ze samoty

Máte ze samoty strach? Tak konejte dobro, věnujte se charitě a jiným bohulibým věcem a hned se nebudete cítit osamocení.

12. Pocit, že svět vám něco dluží

Každý má talent a schopnosti, kterými může udělat svět lepším. Bez ohledu na to, zda je k vám svět „férový“.

13. Očekávání okamžitých výsledků

Málokdo se může těšit z rychlého úspěchu ve svém podnikání.  Očekávání okamžitých výsledků vede jedině ke zklamání. Mentálně silní lidé jsou si vědomi, že skutečná změna vyžaduje čas a jsou ochotni na sobě tvrdě pracovat.