Jak napsat diplomovou práci rychle a kompetentně?

diplomovou práci

Při psaní diplomové práce je nutné dodržovat základní kroky. Pokud jste dobrý student a nechcete využít práci druhých a oklamat učitele, pak zbývá jen jedno, sednout a naspat svou vlastní práci. Není to jednoduché a zabere vám to dlouho, ale pro váš dobrý pocit, že jste něco sám dokázal, to určitě stojí.

1) Příprava k napsání diplomové práce

Příprava k napsání diplomové práce se skládá z několika fází:

 • Konzultace s vedoucím katedry

Ihned poté, co jste obdrželi téma, je třeba si zařídit konzultaci s vedoucím (každý učitel má dny, kdy pracuje se studenty na individuální bázi).

Během konzultací se soustřeďte:

 • na téma, nebo požádejte o výměnu;
 • dostanete radu, jak začít pracovat;
 • dohodnout se na datu příští konzultace, na které již přijdete s některými nápady, s připraveným obsahem atd.

 

 • Vypracování plánu

Aby práce šla hladce, jak je to jen možné, je třeba vše správně naplánovat.

Například:

 • Říjen až listopad – vyhledávání a uspořádání materiálů, příprava obsahu;
 • Prosinec – psaní úvodu;
 • Leden až únor – psaní a aktualizace na jedné straně;
 • Březen až duben – psaní druhé části a dělat úpravy;
 • Květen – závěry, sestavení seznamu referencí, korektura.

 

 • Hledání materiálů

Čím více najdete teoretického materiálu, tím snazší bude psaní diplomové práce. Pracovat bez teoretického rámce je pro studenta velmi těžké.

Používat všechny druhy zdrojů:

 • knihovna (městská a univerzitní);
 • knihkupectví;
 • Internet (výzkumné práce, publikace, souhrny atd.)

 

 • Systematika sebraného materiálu

Jakmile si prohlédnete všechny zdroje, bude vaše práce mnohem jednodušší.

2) Jak napsat diplomovou práci rychle a kompetentně?

Aby bylo možné psát diplomovou práci řádně a správně, je třeba:

 • Nenechat se rozptylovat při práci, od počítače vstaňte, až budete na konci svých myšlenek, které si zahrňte do sekcích.
 • Psát bez „omáčky“ – co napíšete, se musí vztahovat k tématu výzkumu.
 • Přilnout k logice při psaní – všechny kapitoly a oddíly musí být propojeny.
 • Udělat si poznámku na konci každé kapitoly a sekce, jak jste dospěli k závěru, což oceníte při psaní obecného závěru.
 • Číslovat arabskými číslicemi a to u každého ilustrativního materiálu s jasným podpisem, pokud máte text tabulky, grafy, obrázky, grafy a tak dále.
 • Pamatovat si, že je naprosto nepřípustné použit žargon, slang, sprostá slova, dialekt a podobně, pokud tato slova nejsou součástí výzkumného materiálu.
 • Držet se jednoho stylu psaní – vědeckého.
 • Neodkládat finální dokončení práce, abyste měli dostatek času na přípravu obhajoby.