Je lepší zbourat nebo rekonstruovat nemovitost?

Je lepší zbourat nebo rekonstruovat nemovitost?

Možná se to stalo také vám – zdědili jste starý dům po rodičích nebo prarodičích nebo jste koupili pozemek, na němž stojí trouchnivějící nemovitost. A vy se v takovém případě ptáte, jestli bourat nebo rekonstruovat? I když se mnozí lidé rozhodují pro rekonstrukci, je třeba zmínit, že ne vždycky je rekonstrukce výhodnější volba. Je třeba počítat s tím, že náklady spojené s rekonstrukcí nemusí být ještě koncové, bydlení se může i v rekonstruovaném příbytku pořádně prodražit. A tak se nabízí otázka, jestli se raději nepustit do demoličních prací, i když je posléze nutné provést likvidaci odpadu. 

Jak jsme zmínili, rozhodnout se, jestli je lepší dům zdemolovat nebo ho zbourat, není vždycky jednoduché. Pokud dům přímo nepadá na hlavu, mnozí uvažují nad rekonstrukcí. Mnozí lidé mají s danou nemovitostí spjaté dětství, a tak dům nechtějí zbourat. Jenže bourací a demoliční práce jsou opravdu někdy výhodnějším a také ekonomičtějším řešením. 

Sedněte si nad tím a spočítejte si to

To nejlepší, co může člověk udělat v případě, že se rozhoduje, jestli má nemovitost zbourat nebo ji zrekonstruovat, je, že si nad tím sedne a spočítá si, kolik by ho vyšla jaká varianta. Jak jsme zmínili, náklady spojené s rekonstrukcí sice nejsou vždycky koncové či rozhodující, ale mohou pomoct člověku představit si, kolik by rekonstrukce obnášela. 

Rekonstruovat nebo zbourat?

Pokud bychom se nad rekonstrukcí pozastavili jako první, řekli bychom, že v tomto případě je nutné často vyměnit nejen rozvody vody a elektřiny, ale také se mnohdy musí investovat do nové střechy, do zateplení, také do nových podlah, krovů a podobně. Nutná je často i oprava kanalizace, což je taky finančně náročná věc.

Co se týče demoličních prací, v tomto případě se cena vždy odvíjí od velikosti dané nemovitosti. S čím je ale nutné počítat, tak je likvidace odpadu a stavební suti, za což se ostatně taky platí.