Jak zahájit výstavbu rodinného domu?

Jak zahájit výstavbu rodinného domu?

Plánujete zahájit výstavbu rodinného domu? Chcete si postavit příbytek, který bude přesně podle vašich představ? Pokud tomu tak opravdu je, je načase zajít si sjednat hypotéku a taky sehnat firmu nejen na stavební práce, ale také na výkopové práce. Protože bez výkopů nemůže být položena základová deska. Přesně to jsou první kroky, které je zapotřebí podniknout. 

Všechno začíná budováním základů

Pokud opomineme finanční stránku věci, ale zaměříme se pouze na tu stavební, řekneme, že všechno začíná budováním základů. Zemní a výkopové práce jsou na naprostém začátku každé stavby, kterou se rozhodneme vybudovat (a ostatně nejen při stavbě běžného domu, ale také při budování zavlažování zahrady nebo při budování jezírek nebo osvětlení jako takového). 

Při budování zemních nebo výkopových prací je klíčové, abyste mysleli nejen na dům jako takový, ale také na to, co se bude kolem domu rozprostírat. I pouhé jezírko je nutné brát v potaz. 

Než dojde k budování základů

Aby došlo k vybudování základů, je důležité, aby byl pozemek připraven. Než se tedy na stavbu dorazí firma zaměřující se na výkopové nebo zemní práce, musí být proveden inženýrsko-geologický průzkum, musí dojít také k vypracování projektu základových pasů a samozřejmě se musí navrhnout také odpovídající izolace a k tomu všemu také statický posudek, na který naváže případný další projekt.

Teprve poté může dojít k budování základů, což je většinou otázka několika dní. Je ale dobré povolat si na pomoc odborníky, kteří vědí, jak mají k tomuto všemu přistupovat a na co se nesmí zapomenout, aby k zahájení výstavby nemovitosti vůbec mohlo dojít.

Dům nebo zahrada?

Je důležité konstatovat, že v případě budování základů, respektive v případě využití výkopových prací je třeba vědět, jestli budujeme základy pro dům nebo pro zahradu. Pokud se totiž pustíme do zemních prací pro zahradu, je třeba vědět několik věcí, a to například jestli budeme chtít vybudovat i zavlažovací systém nebo jestli osvětlení zahrady bude a kam ho případně budeme chtít umístit.