Není odborník jako odborník- kvalitní izolaci jen s kvalitními materiály a prověřenou firmou!

Kvalitní izolace

Teplo z domu prakticky neustále uniká slabými místy stavebních konstrukcí. Tyto víceméně přirozené ztráty lze snížit na minimum především pomocí kvalitní tepelné izolace. Samozřejmě správně zvolené a aplikované…

Izolací domu se zpravidla snažíme zabránit únikům tepla. A tím pádem snížit náklady na vytápění. Investice do zateplení, přesněji řečeno kompletní izolace domu je však nezanedbatelná. Z dlouhodobého hlediska je investice do zateplení smysluplná, jde jen o to, jak dlouho potrvá, než se vložené peníze vrátí a než se opět dostanete takzvaně „do plusu“. Zateplování domu je vhodné svěřit odborné firmě, která by měla být schopná podle příslušných norem navrhnout vhodnou izolaci odpovídajících parametrů a správně ji udělat. Při svépomocném zateplování na vás čeká spousta nástrah. Je třeba vyhnout se především tepelným mostům, možným místům průniku vlhkosti pod izolaci a nedostatečně účinným izolantům. Ať už jde o použitý materiál, způsob jeho instalace, odpovídající tloušťku a další důležité faktory, jejichž zanedbáním nebo opomenutím se účinnost zateplení snižuje. Platí zde také pravidlo, že jakkoli polovičatě, neodborně a nedostatečně udělané zateplení znamená v konečném důsledku zbytečně vyhozené peníze bez požadovaného efektu. A navíc možnost poškození domu a vzniku dalších nákladů při odstraňování problémů. Rozhodnete-li se tedy pro zateplování svépomocí, dobře se připravte, dobře počítejte a případně si nechejte od odborníků alespoň zpracovat projekt a doporučit vhodné materiály.