Mají pro náš organismus doplňky stravy nějaký přínos?

Doplňky stravy

Je to pořád dokola, koupit si nějaký vitamínový doplněk stravy, nebo ne? Jde jen o klamavou reklamu, nebo nám prospívají? Vyhozené peníze, nebo pomocník při nedostatku vitámínů a minerálů v těle? Na trhu najdeme celou řadu přípravků označovaných jako doplňky stravy, ne všechny ale působí věrohodně…

Mezi doplňky stravy řadíme výrobky patřící do zvláštní kategorie potravin, které jsou uváděny na trh ve formě tobolek, pastilek, bonbónů, jako kapalina v lahvičkách nebo v jiných podobných formách. Cílem konzumace doplňků stravy je doplnění běžné stravy na úroveň příznivě ovlivňující zdravotní stav jedince. Od potravin pro běžnou spotřebu se doplňky stravy odlišují vysokým obsahem vitaminů, minerálních látek nebo látek s výživovým či jiným účinkem na lidský organismus, které byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy. Běžně tak v doplňcích stravy najdeme vitaminy, minerální látky, aminokyseliny, mastné kyseliny nebo různé extrakty z léčivých rostlin. I přesto, že doplňky stravy jsou řazeny mezi potraviny, jsou velmi často spojovány s léčivými přípravky. Musíme mít však stále na paměti, že od každé z těchto skupin přípravků se očekává zcela něco jiného. Přestože doplňky stravy obsahují biologicky aktivní látky, není z mnoha důvodů možné, aby nahrazovaly léčivé přípravky s léčebným konstatováním. Jednalo by se pak o nezodpovědnou záměnu role a cíle, ke kterému byly tyto látky určeny, a vznikl by nežádoucí chaos. Úkolem léčiv je tedy léčit a navracet zdraví, naproti tomu úkolem doplňků stravy je zdraví upevňovat. Z tohoto faktu však mohou vyplývat určité nejasnosti a problémy, které mohou být využity některými zájmovými skupinami v šíření klamavých informací.