Koho je třeba kontaktovat při vzniku pracovního úrazu?

Koho je třeba kontaktovat při vzniku pracovního úrazu?

K pracovním úrazům dochází poměrně často. Více však dochází k pracovním úrazům, které se za pracovní úraz považovat nemohou. Pokud hovoříme o pracovním úrazu, hovoříme o úrazu, ke kterému došlo vlivem vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů. Nejedná se však o úrazy, ke kterým došlo například při cestě z/do práce nebo například při polední pauze. Řada zaměstnanců chce svou nešikovnost často svést na zaměstnavatele, ale naštěstí technici z firmy Extéria, což je přední poskytovatel poradentství v oblasti BOZP a PO, ví, kdy se o pracovní úraz jedná a kdy naopak nikoli. 

Zároveň technik ze zmíněné firmy ví, jak postupovat v případě vzniku pracovního úrazu. Pokud zaměstnavatel využije služby firmy Extéria, může v případě pracovního úrazu zavolat na pomoc zmiňovaného technika a společně s ním situaci vyřešit. Při pracovním úrazu se musí postupovat konkrétním způsobem a musí se samozřejmě kontaktovat celá řada lidí. 

Komu se musí úraz ohlásit?

Kontaktovat se musí celá řada lidí, jak již bylo zmíněno, Sám zaměstnavatel leckdy na jednoho člena z tohoto dlouhého seznamu zapomene. Především je třeba ohlásit úraz státnímu zástupci nebo územně příslušnému útvaru Policie České republiky. Té se musí úraz ohlásit v případě, že je zde pravděpodobnost, že byl v souvislosti s pracovním úrazem spáchán trestný čin (případně se policie volá, pakliže došlo ke smrti na pracovišti). 

Dále se musí pracovní úraz ohlásit příslušnému odborovému orgánu a samozřejmě pojišťovně, a to jak pojišťovně zaměstnavatele, tak pojišťovně zaměstnance. 

Kdo další se musí kontaktovat v případě vzniku pracovního úrazu?

Kromě zmíněných jedinců se taktéž musí ohlásit pracovní úraz samotnému zaměstnavateli, pakliže u pracovního úrazu nebyl nebo zatím o úrazu neví, a taktéž inspektorátu práce, pakliže pracovní úraz vyžaduje hospitalizaci, která je delší než pět dnů.