Jak pracovat s registrem rizik v rámci BOZP 

Jak pracovat s registrem rizik v rámci BOZP

Oblast bezpečnosti práce si klade za cíl minimalizovat rizika, která lidem hrozí v pracovním prostředí. Jednou z metod, jak rizika snižovat, je registr rizik.  

Prevence je nejlepší lék 

Abyste snížili počet nebezpečných situací na vašem pracovišti, je potřeba se zaměřit na registr rizik v rámci BOZP. S tímto registrem se vám podaří snadno vyhodnotit závažnost rizik a nastavit bezpečnostní opatření, která budou funkční. BOZP a PO je nedílná součást politiky každé firmy.  

Identifikace nebezpečí 

Jako registr rizik se označuje nástroj, který se používá pro identifikaci nebezpečí, která mohou na pracovišti nastat. Tento registr je možné používat nejen v oblasti BOZP, ale také pro kybernetickou nebo informační bezpečnost, nebo pro regulační orgány.  

Tři základní body 

V rámci registru rizik se vyznačují tři základní pilíře, které obsahuje. Prvním z nich je identifikace nebezpečí, ke kterým by mohlo na pracovišti dojít. Druhá část je vyhodnocení závažnosti každého ze zmíněných rizik v seznamu. Jako třetí část se pak nabízí logické bezpečnostní opatření. Jedná se o opatření, které vede k minimalizaci možnosti vzniku daného rizika v rámci pracoviště.  

Jaké druhy nebezpečí existují 

Mezi nejčastější druhy nebezpečí na pracovišti se řadí například biologické vlivy, jako jsou viry, bakterie, nebo vliv hmyzu a dalších osob. Jsou zde i rizika chemické povahy, kdy se jedná o nebezpečné toxické chemikálie. Na mnoha pracovištích se zaměstnanci setkávají také s potížemi ergonomického rázu, mezi které se řadí nesprávné nastavení pracoviště a opakující se pohyby. Rizika jsou ale také psychosociální povahy, kdy zaměstnanci čelí vlně stresu, nebo dokonce šikany.  

Registr rizik vám pomůže odhalit stav vašeho pracoviště a umožní pracovat s jednotlivými rizikovými faktory, které jsou klíčové. Snadněji se pak bude tvořit plán, jak tato rizika odstranit nebo minimalizovat.