I OSVČ se musí řídit v oblasti BOZP platnou legislativou. Věděli jste to?

I OSVČ se musí řídit v oblasti BOZP platnou legislativou. Věděli jste to?

V České republice stále přibývá osob, které se registrují jako osoby samostatně výdělečně činné, tedy jako takzvané OSVČ. Jedná se o osoby, které pracují takzvaně na své volné noze. Málokdo z nich si však uvědomuje, že i oni musí mít vyřešené BOZP, i oni se musí v oblasti BOZP řídit platnou českou legislativou. Pokud pracujete jako OSVČ, máte BOZP vyřešené nebo je pro vás tato povinnost novinkou?

Bezpečností a ochranou zdraví při práci se rozumí soubor technických, organizačních a výchovných opatření, které při správné realizaci vytvoří ideální podmínky k tomu, aby se pravděpodobnost ohrožení nebo poškození zdraví snížila na naprosté minimum. Je důležité mít BOZP vyřešenou, v případě kontroly hrozí nemalé pokuty i osobám samostatně výdělečně činným. 

V České republice je stěžejním předpisem pro oblast bezpečnosti práce zákoník práce, v němž jsou uvedené všechny požadavky, které se kladou na zaměstnavatele jako takového, ale také na zaměstnance. 

Když pracujete jako OSVČ

Pokud se řadíte mezi osoby samostatně výdělečně činné, pak se na vás vztahuje zákon uvádějící požadavky na zajištění BOZP při činnostech mimo pracovněprávní vztahy. Je důležité podotknout, že v zákoníku práce není přesně definována osoba samostatně výdělečně činná, obvykle se rozdělují tyto osoby na dvě kategorie, a to na fyzické osoby, které sami pracují, a fyzické osoby, které provozují samostatně výdělečnou činnost (čili na OSVČ se zaměstnanci a na OSVČ bez zaměstnanců). 

Využijte služeb firmy Extéria

Zatímco osoby samostatně výdělečně činné bez zaměstnanců mají BOZP trochu jednodušší, OSVČ se zaměstnanci na druhou stranu těžší. Pokud si však s bezpečností práce, případně s požární ochranou nevíte rady, obraťte se na firmu Extéria, která vám se vším, co s BOZP a PO souvisí, poradí. Firma je předním poskytovatelem poradenství ve zmíněných oblastech.