Bourací práce mají 7 základních kroků 

Bourací práce mají 7 základních kroků

Víte, jak postupovat v případě demolice? Pojďte se s námi podívat na postup bouracích prací.  

Demolice je v rukou úřadu 

Možná ještě nevíte, že abyste mohli zbourat objekt, který se nachází na vašem pozemku, před samostatným bouráním budete pro větší objekty potřebovat potvrzení od stavebního úřadu. Takzvaný demoliční výměr předchází vždy samotnému bourání. Bourací práce mohou započít až v době, kdy tento úřední dokument máte.  

Přeložka elektřiny 

Aby vám na úřadě demoliční výměr vydali, musíte požádat dodavatele elektřiny o přeložku elektřiny. Pokud je tedy objekt napojen na elektrický proud, bude potřeba jej odpojit. Dříve demoliční práce začít nemohou.  

Inženýrské sítě 

Podobně jako je nutno odpojit objekt od elektřiny, musíte zajistit také odpojení od plynovodu a napojení na vodovod a odpadní systém. I zde vám poskytovatelé těchto služeb musí vydat i příslušné dokumenty.  

Opět na úřad 

Když již máte vše odpojeno, je potřeba tento fakt předat stavebnímu úřadu. Ten vám již nyní bez problémů vydá kýžený demoliční výměr. A bourací práce mohou skutečně začít.  

Demolice 

Nyní nastupuje samotná fáze demolice. Firma, která se bouráním staveb zaobírá, se postará o odstranění stavby. Vy z bezpečného místa bourací práce sledujete.  

Likvidace odpadu 

Tím, že je budova již zdemolována, ale samotné bourací práce nekončí. Abyste mohli pozemek dále užívat, je potřeba odklidit stavební suť. Tu je možné z části prodat. Další odpady je třeba vytřídit a odvézt do příslušného sběrného dvoru. O likvidaci odpadu dle zákona se také stará firma, která zajišťuje bourací práce.  

Ukončení demolice 

Když je suť odvezena a roztřízena dle zákonných nařízení, je vám vydán příslušný dokument, který potvrzuje, že suť byla skutečně ekologicky zlikvidována nebo odstraněna. S tímto dokumentem, a také s potvrzením o demolici, opět navštívíte stavební úřad. Ten předá informace katastrálnímu úřadu a budova bude vymazána také z jeho evidence. A je hotovo! 

Demolice má 7 základních kroků.