Ubytovací zařízení z hlediska požární ochrany

Ubytovací zařízení z hlediska požární ochrany

Pokud provozujete hotel, ubytovnu či jiné ubytovací zařízení, platí pro vás speciální povinnosti BOZP a PO, jak upozorňuje i firma Extéria, poskytující poradenství na území ČR i SK, o které se dočtete v referencích a recenzích na internetu. Nejen, že díky nim má být zajištěná větší bezpečnost, ale vyhnete se i případným pokutám od kontrolních orgánů. Na co nesmíte zapomenout, abyste splňovali všechny směrnice? 

Řádně vedená dokumentace 

Především musíte v souladu s BOZP vést dokumentaci požární ochrany. Kromě požárního řádu, požární knihy a evakuačního plánu musí obsahovat také záznamy o provedeném školení BOZP a požární ochrany, začlenění hotelu do kategorie požárního nebezpečí a další. 

Neméně důležitá je stavební dokumentace. Ta musí obsahovat projektovou dokumentaci, a to ve skutečném a schváleném stavu. Dále kolaudační rozhodnutí, které vás opravňuje užívat objekt jako ubytovací zařízení a požárně bezpečnostní řešení, které podrobně popisuje protipožární opatření. 

Pravidelné kontroly 

Samozřejmě musíte pravidelně zajišťovat revize a kontroly strojů a zařízení, a to ideálně podle harmonogramu nebo revizního řádu. Jedná se především o tlaková zařízení (kotle, plynová zařízení…) a elektrická zařízení (elektroinstalace, elektrické stroje, spotřebiče, hromosvody…). 

Provozovatel zařízení musí dále uchovávat dokumenty o pravidelných kontrolách, provozuschopnosti prostředků požární ochrany, preventivních požárních hlídkách, cvičných poplaších, absolvovaných školení zaměstnanců a kontrolách provozuschopnosti zařízení, jako je nouzové osvětlení a podobně. 

Pravidla přímo pro zařízení 

Samozřejmě je nutné mít v zařízení viditelně rozvěšené požární poplachové směrnice a evakuační plány, mít zajištěný přístup ke komunikačním prostředkům a trvale volné a průchozí únikové cesty. Ty musí být označené fotoluminescenčními značkami. Další povinností je zajistit vždy volnou plochu pro požární techniku a volně přístupné a provozuschopné hasicí přístroje. Požární dveře musí být trvale uzavřené, ale neblokované.