Zásady používání zábavní pyrotechniky

Zásady používání zábavní pyrotechniky

Zábavní pyrotechnika už dávno není jenom součástí oslav Nového roku. Stává se nedílnou součástí svateb nebo narozeninových oslav, jelikož přináší na dané místo nepopsatelnou atmosféru, která se vryje lidem do paměti. Pod zábavní pyrotechnikou dnes najdeme celou spoustu věcí – patří sem například petardy a dělobuchy, dále také ohňostroje, dýmovnice do ruky nebo jen prskavky, které připichujeme na dort. To vše je zábavní pyrotechnika a v každém případě bychom se zábavní pyrotechnikou měli zacházet opatrně. 

Při používání zábavní pyrotechniky totiž dochází k celé spoustě úrazů. Už z toho důvodu bychom měli dbát na správné a bezpečné používání všech druhů pyrotechniky. Ještě, než si zmíníme několik obecných zásad, je třeba zmínit také jeden tip – než odstartujete ohňostroj nebo vypustíte petardu na nebesa, informujte o tom vaše sousedy. Jsou to možná majitelé domácích zvířat nebo mají malé děti, tak ať nejsou ránami zaskočení. 

Pyrotechnika nepatří dětem do rukou

Vůbec první zásadou, které se držet při používání zábavní pyrotechniky, je nedávat ji do rukou dětem. Zábavní pyrotechnika opravdu nepatří dětem do rukou, i samotní dospělí mají někdy problém s tím ji odpálit podle předpisů a stanovených pravidel. 

Nikdy nedopalujeme petardy z ruky

Jak již bylo zmíněno, při bouchání ohňostrojů a pouštění petard vzniká celá spousta úrazů. Těm je důležité předcházet, a to například tak, že nebudete petardy odstřelovat z rukou. Petardy se vždy dávají do připravené láhve či jiné věci, nikdy se neodpalují přímo z ruky. 

Vždy vyhledejte otevřený prostor

Nikdy, ale opravdu nikdy neodpalujte petardy z pohodlí domova! Vždycky vyhledejte otevřený prostor čili ideálně zahradu, louku nebo pole. Balkon se za otevřený prostor opravdu nepovažuje. Otevřeným prostorem se rozumí místo, které je vzdálené od veškerých hořlavých materiálů.