Jak získat důvěru a posílit pozici ve firmě

Důvěra ve firmě

Důvěra je v práci skutečně důležitá. Bez ní se daleko nedostanete, bohužel. Pokud patříte k lidem, kteří jsou v práci odtažití, kteří nenaslouchají ostatním a tváří se, že nemají žádné problémy, lidé vás v podniku nejspíše nemusí a k povýšení máte skutečně daleko. Je důležité ve své práci budit dojem, že vám ostatním mohou důvěřovat, protože jenom tak dosáhnete velkého úspěchu. Pokud se však řadíte k lidem, kteří důvěryhodností zrovna nesálají, poradíme vám, jak na to.

Jak jsme zmínili, důvěra je skutečně nutná proto, abyste dosáhli svého kariérního růstu, aby se s vámi dobře pracovalo a abyste si budovali dobré vztahy s ostatními ve firmě. Bohužel ne každý ví, jak na to. Proto vám poradíme, jak získat důvěru a jak tedy posílit pozici ve firmě.

Naslouchejte a ať to jde vidět

Důležité je umět naslouchat. Pokud budete ostatním naslouchat, budou si vás vážit. Při naslouchání si dejte pozor na to, ať to jde vidět. Dotyčný musí vidět zájem o vaše problémy, jen tak vám bude plně důvěřovat. Při rozhovoru přikyvujte, nebraňte se očnímu kontaktu a nekřižte ruce. Pokud s někým komunikujete přes internet nebo přes mobilní telefon, nezapomeňte po rozhovoru poslat zprávu či e-mail, v němž shrnujete všechno, co jste v rozhovoru probírali. Druhá strana si bude jistá, že se jí bude s vámi dobře spolupracovat, protože jste svědomitý.

Neslibujte to, co nemůžete splnit

Nikdy neslibujte to, co nemůžete splnit. Jednou se to stan a potáhne se to v s vámi až do samotného důchodu. Pokud se jednou stane, že slib, který dáte, porušíte, lidé vám nebudou chtít nic svěřovat, nebudou vám klást těžké úkoly, které jsou rozhodující ve vaší kariéře.

Komunikujte osobně

Jestli se chce s vámi někdo sejít, nebraňte se tomu a sejděte se s ním. Jelikož žijeme v online světě, znamená to, že osobní schůzky jsou velice vzácné. Pokud se s někým sejdete osobně, budete budit dojem, že je druhá strana pro vás důležitá a automaticky vám bude věřit.