Jak se vyvíjelo strojírenství u nás i ve světě

Jak se vyvíjelo strojírenství u nás i ve světě

Strojírenství je technický obor, který je lákadlem nejen pro muže, ale také pro řadu žen, které se rozhodly v tomto oboru se dále vzdělávat či pracovat. I když se o tento obor zajímá celá řada lidí, jen málokdo ví, že strojírenství je jedním z nejstarších a zároveň také jedním z nejobsáhlejších technických disciplín, jaké vůbec existují. 

Pakliže mluvíme o strojírenství, mluvíme o technickém oboru, který je postaven nejen na základech fyziky, ale také na základech nauky o materiálech. Zahrnuje mimo jiné i poznatky z kinematiky, dynamiky, dále také z mechaniky, hydromechaniky či termomechaniky. V rámci strojírenství se lidé zabývají jak návrhem, tak výrobou a následnou údržbou strojů a podobných zařízení, jež se ve strojírenství či jinde využívají. 

Jak jsme zmínili, jedná se o jeden z nejstarších a také o jeden z nejvíce obsáhlých oborů, jaké existují. Ptáte se, kdy se začalo strojírenství rozvíjet nebo kdy vůbec vzniklo? Pro odpověď nemusíte chodit daleko, víme to. 

Vše začalo už ve starověkém Řecku

Kdo by to byl řekl, že strojírenství má své kořeny až ve starověkém Řecku, případně ve středověkých kulturách po celém světě. Dokazují to prvotní písemné záznamy o strojírenství. Se strojírenstvím se úzce spojuje například Archimedes, který položil základy moderní mechaniky. Popsal konkrétně mechanickou rovnováhu, vysvětlil i princip páky. Nesmíme zapomenout ani na Čang Chenga, který zdokonalil vodní hodiny, mimo jiné vynalezl i seismograf. 

Nezapomínejme na sira Isaaca Newtona

Důležitým člověkem ve vývoji strojírenství po celém světě (nejen v Evropě) je i sir Isaac Newton, který zformuloval pohybové zákony, k nimž se řadí také Zákon setrvačnosti, Zákon síly nebo Zákon akce a reakce. 

Dnešní doba plná moderních technologií

K největšímu rozvoji strojírenství došlo během průmyslové revoluce, poté se do světa strojírenství dostaly nejmodernější technologie, které používají firmy ve vyspělých zemích, jako je firma MSC MetPro, a. s., kde dochází k rovnání materiálu, ohraňování materiálu nebo k vrtání a řezání materiálu.