Bourat může každý! Pokud na to má povolení…

Bourat může každý! Pokud na to má povolení…

Náklady na demoliční práce se mohou podle velikosti objektu vyšplhat i na stotisícové částky. Proto se řada lidí rozhodne dělat tyto práce svépomocí. Nemusí to být vždy bezpečné, a navíc se to může časově protáhnout. I když se zdá, že bourat je v podstatě jednoduché, nemusí to být pravda. Pokud nevíte, jak na to, bude lepší přenechat práci odborníkům.

Povolení k demolici

Bourací práce nemůžete provádět, jak vás napadne. Na některé stavby bude zapotřebí ohlášení demolice anebo stavební povolení k demolici. Existují ale také stavby, které žádná povolení nevyžadují. Jsou to drobná stavení, jako je kurník, kůlna bez základů apod. Ohlášení je dnes možné pro většinu staveb. Ty největší stavby pak budou podléhat stavebnímu povolení o demolici. Obecně platí, že budete potřebovat stejný doklad na demolici, jako když byste daný objekt chtěli stavět.

Žádost o demolici

Tato žádost může mít též název Žádost o povolení odstranění stavby. Jedná se o úřední dokument, který budete posílat na stavební úřad. Ten má dvě možnosti: buď demolici schválí, nebo zamítne. Toto rozhodnutí se dozvíte do 30 dnů ode dne podání žádosti (pokud v něm nejsou chyby a informace jsou úplné). Teprve v okamžiku, kdy obdržíte písemný souhlas, můžete začít s demolicí. Kž žádosti budete potřebovat projekt bouracích prací (nutné zpracování projektantem, náklady jsou okolo 6 000 Kč) a doklad o tom, že jste vlastníkem objektu. Pokud byste chtěli toto obejít a zbourat bez povolení, vystavujete se riziku pokuty ve výši až 200 000 Kč.

Souhlas sousedů

Pokud stavba nemusí být zbourána na základě stavebního povolení, ale postačí její ohlášení, budete potřebovat ještě souhlas sousedů. Pokud daný pozemek souhlasí s obecním, bude zapotřebí souhlas rady obce. Pokud potřebné souhlasy nezískáte, můžete se rozhodnout pro demolici formou stavebního povolení.